Realizace

Filtrování

Výčet realizací zdaleka neobsahuje všechny projekty zpracované po dobu existence firmy. Jsou zde uvedeny pouze projekty významné a zajímavé jednak z hlediska realizace, ale i z hlediska projektu, který třeba nebyl realizován. U zaměření může být dalším zpracovatelem projektu někdo jiný. Projekty a realizace jsou rozděleny do kategorií podle účelu stavby. V některých případech se kategorie mohou překrývat. Údaje o investičních nákladech jsou pouze orientační.

Mapa realizací
popis img
Zaměření hotelu Imperial

Karlovy Vary

Zaměření
popis img
Zaměření Vrbenského kasáren

Hradec Králové

Zaměření
popis img
Eliščino nábřeží č.p.626

Hradec Králové

Zaměření