Realizace

Filtrování

Výčet realizací zdaleka neobsahuje všechny projekty zpracované po dobu existence firmy. Jsou zde uvedeny pouze projekty významné a zajímavé jednak z hlediska realizace, ale i z hlediska projektu, který třeba nebyl realizován. U zaměření může být dalším zpracovatelem projektu někdo jiný. Projekty a realizace jsou rozděleny do kategorií podle účelu stavby. V některých případech se kategorie mohou překrývat. Údaje o investičních nákladech jsou pouze orientační.

Mapa realizací
popis img
Budova České pojišťovny a.s.

Hradec Králové

Občanská vybavenost
popis img
Jičín Nové Město - bytový dům 11.3

Jičín

Bytové domy
popis img
Areál technických služeb v Textilní ulici

Jičín

Občanská vybavenost
popis img
Boromeum

Hradec Králové

Historické stavby
popis img
Mazurova chalupa

Hradec Králové

Občanská vybavenost
popis img
FN-HK Pavilon onkologie, radioterapie a nukleární medicíny

Hradec Králové

Zdravotnické stavby
popis img
Zaměření hotelu Imperial

Karlovy Vary

Zaměření
popis img
Zaměření Vrbenského kasáren

Hradec Králové

Zaměření
popis img
Eliščino nábřeží č.p.626

Hradec Králové

Zaměření
popis img
Provozní objekt čp.122

Hradec Králové

Občanská vybavenost
popis img
Přestavba rodinného domu

Hradec Králové

Rodinné domy
popis img
Areál jezuitské koleje Kutná Hora

Kutná Hora

Historické stavby
popis img
Elektrárna na fytomasu 15 MW

Hradec Králové

Průmyslové stavby
popis img
Skladová hala

Hradec Králové

Průmyslové stavby