O nás

_Sdružení SUMAprojekt vzniklo v roce 1994 jako volné sdružení třech fyzických osob podnikajících v oboru projektové činnosti ve stavebnictví. Projekční tým atelieru složený ze stavebních inženýrů a architekta je společně s externími spolupracovníky schopen zajistit komplexní zpracování projektové přípravy stavby od zaměření stávajícího stavu nebo studie po prováděcí projekt stavby, včetně spolupráce při realizaci a zpracování skutečného provedení stavby.

Ukázky realizací

popis img
Budova České pojišťovny a.s.

Hradec Králové

popis img
Jičín Nové Město - bytový dům 11.3

Jičín

popis img
Areál technických služeb v Textilní ulici

Jičín

popis img
Boromeum

Hradec Králové

popis img
Mazurova chalupa

Hradec Králové

popis img
FN-HK Pavilon onkologie, radioterapie a nukleární medicíny

Hradec Králové

Rozsah činnosti

Rozsah naší projektové činnosti je široký - stejnou péči věnujeme rekonstrukci i novostavbě, drobné stavbě i celému průmyslovému areálu. Máme za sebou úspěšné realizace rodinných i bytových domů, zdravotnických staveb, administrativních budov a ostatních budov občanské vybavenosti, průmyslových staveb i celých průmyslových areálů.

Profesionální zpracování dokumentace je pro nás samozřejmostí, stejně jako individuální a profesionální přístup k investorovi a jeho investičnímu záměru. Vždy se snažíme o maximálně efektivní využití investičních prostředků. Hledáme optimální řešení z hlediska ekonomického a estetického v souladu přírodními podmínkami staveniště i požadavky stavebního zákona. Díky dlouholetým zkušenostem v oboru se snažíme předcházet administrativním i konstrukčním komplikacím.Usilujeme o energeticky úsporná řešení s nutností minimálních nákladů na údržbu a provozní náklady stavby po dobu její životnosti.