Realizace

Filtrování

Výčet realizací zdaleka neobsahuje všechny projekty zpracované po dobu existence firmy. Jsou zde uvedeny pouze projekty významné a zajímavé jednak z hlediska realizace, ale i z hlediska projektu, který třeba nebyl realizován. U zaměření může být dalším zpracovatelem projektu někdo jiný. Projekty a realizace jsou rozděleny do kategorií podle účelu stavby. V některých případech se kategorie mohou překrývat. Údaje o investičních nákladech jsou pouze orientační.

Mapa realizací
popis img
Přestavba rodinného domu

Hradec Králové

Rodinné domy